×

Dịch vụ Bảo mật và Tuân thủ của BDSG Cloud mang đến giải pháp bảo mật toàn diện và tuân thủ các quy định cho doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo mật dữ liệu tiên tiến, hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập, cùng với quản lý danh tính và truy cập. Với dịch vụ này, doanh nghiệp của bạn sẽ luôn được bảo vệ an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Tính năng chi tiết

1. Bảo mật dữ liệu (Data Security)
 • Mã Hóa Dữ Liệu: Mã hóa dữ liệu khi truyền và lưu trữ để đảm bảo thông tin không bị lộ lọt.

 • Quản Lý Khóa: Quản lý khóa mã hóa một cách an toàn và hiệu quả để bảo vệ dữ liệu.

 • Bảo Vệ Dữ Liệu Nhạy Cảm: Các biện pháp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi truy cập trái phép và tấn công mạng.

2. Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (Intrusion Detection and Prevention)
 • Hệ Thống Giám Sát An Ninh: Hệ thống giám sát liên tục để phát hiện sớm các dấu hiệu xâm nhập.

 • Ngăn Chặn Tấn Công: Các biện pháp ngăn chặn tấn công tự động nhằm bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa.

 • Cảnh Báo Sớm: Gửi cảnh báo sớm đến quản trị viên khi phát hiện các hoạt động đáng ngờ hoặc bất thường.

3. Quản lý danh tính và truy cập (Identity and Access Management - IAM)
 • Quản Lý Người Dùng: Quản lý tài khoản người dùng và quyền truy cập, đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập tài nguyên.

 • Xác Thực Đa Yếu Tố: Áp dụng xác thực đa yếu tố (MFA) để tăng cường bảo mật truy cập.

 • Kiểm Soát Truy Cập: Thiết lập và quản lý các chính sách truy cập để đảm bảo tuân thủ quy định và bảo mật.

Lợi ích

 • An Toàn Tuyệt Đối: Đảm bảo dữ liệu và hệ thống của doanh nghiệp luôn được bảo vệ với các biện pháp bảo mật tiên tiến.

 • Tuân Thủ Quy Định: Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn an ninh quốc tế.

 • Giảm Thiểu Rủi Ro: Giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công mạng và xâm nhập trái phép, bảo vệ danh tiếng và tài sản của doanh nghiệp.

Dịch vụ Bảo mật và Tuân thủ của BDSG Cloud là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết và bắt đầu sử dụng dịch vụ!