×

Dịch vụ Chuyển đổi số và DevOps của BDSG Cloud giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa công nghệ để thúc đẩy sự đổi mới và cải thiện hiệu suất. Chúng tôi cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện và các dịch vụ DevOps hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình phát triển phần mềm và quản lý hạ tầng. Với sự hỗ trợ từ BDSG Cloud, doanh nghiệp của bạn sẽ dễ dàng thích ứng với các thay đổi công nghệ và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tính năng chi tiết

1. Chuyển đổi số toàn diện (Comprehensive Digital Transformation)
 • Đánh Giá Hiện Trạng: Phân tích và đánh giá hiện trạng công nghệ của doanh nghiệp để xác định các cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi số.

 • Xây Dựng Chiến Lược: Xây dựng chiến lược chuyển đổi số phù hợp với mục tiêu kinh doanh và khả năng của doanh nghiệp.

 • Triển Khai Giải Pháp: Triển khai các giải pháp công nghệ mới, bao gồm các hệ thống ERP, CRM, và các công cụ quản lý khác để tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

2. DevOps hiện đại (Modern DevOps)
 • Tích Hợp và Triển Khai Liên Tục (CI/CD): Thiết lập và duy trì các pipelines CI/CD để đảm bảo quá trình phát triển phần mềm diễn ra liên tục, nhanh chóng và chính xác.

 • Quản Lý Hạ Tầng Tự Động (Infrastructure as Code - IaC): Sử dụng IaC để quản lý và cấu hình hạ tầng một cách tự động, giảm thiểu sai sót và tăng tính linh hoạt.

 • Giám Sát và Đo Lường Hiệu Suất: Áp dụng các công cụ giám sát và đo lường hiệu suất để theo dõi và cải thiện hiệu suất của các ứng dụng và hạ tầng.

3. Tối ưu hóa quy trình (Process Optimization)
 • Tự Động Hóa Quy Trình: Tự động hóa các quy trình thủ công để tăng hiệu suất và giảm thiểu lỗi.

 • Cải Tiến Liên Tục: Sử dụng các phương pháp cải tiến liên tục (Continuous Improvement) để không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng.

 • Đào Tạo và Hỗ Trợ: Cung cấp các chương trình đào tạo và hỗ trợ để đảm bảo nhân viên nắm vững các công nghệ và quy trình mới.

Lợi ích

 • Tăng Cường Hiệu Suất: Tối ưu hóa quy trình và hạ tầng để cải thiện hiệu suất làm việc và giảm chi phí.

 • Nhanh Chóng Thích Ứng: Dễ dàng thích ứng với các thay đổi công nghệ và xu hướng thị trường, duy trì lợi thế cạnh tranh.

 • Đổi Mới Liên Tục: Khuyến khích và thúc đẩy sự đổi mới trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp.

Dịch vụ Chuyển đổi số và DevOps của BDSG Cloud là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn tối ưu hóa quy trình và tận dụng công nghệ để đổi mới. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết và bắt đầu sử dụng dịch vụ!